Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

kaartje met sponsors

Laat het ons weten!

Welke activiteit zou je graag eens geörganiseerd zien? Welke activiteit vind je niet leuk?

Wat vind je van onze website?

Heb je andere vragen, ideeën, suggesties? Laat het ons weten!

We vragen je naam en e-mail adres om je te kunnen antwoorden en we weten graag waar je woont om te weten wat de beste plaats is om onze activiteiten te laten doorgaan.

Uiteraard kan je ook anoniem berichtjes nalaten.

Ideeënbus

check($_POST['captcha_code']) == false) { $pError .= '- De code die u ingaf was niet correct. Probeer opnieuw!
'; $pI++; } if(strlen($_POST['verborgen_veld']) > 0) { $pError .= '- U bent een spambot!
'; $pI++; } if(!empty($pError)) { // Als er dan toch errors zijn.. echo '

'; echo ($pI == 1) ? 'De volgende fout is opgetreden:
' : 'De volgende fouten zijn opgetreden:
'; // even kijken of het meervoud of enkelvoud is. echo $pError; // echoën van de error(s) echo '

'; } else { // uiteindelijk toch mailen :) $pHeader = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $pHeader .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $pHeader .= "To: ".$cNaam." <".$cEmail.">\r\n"; $pHeader .= "From: ".$cNaam." <".$cEmail.">\r\n"; $woonplaats = (!empty($_POST['Woonplaats'])) ? '
Woonplaats: '.$_POST['Woonplaats'] : ''; $pBericht = "Naam: ".$_POST['Naam'] .$woonplaats ."
Email: "."" . $_POST['Email']. "

" ."Heeft volgend bericht nagelaten op de website van T-jong: " ."
" .$_POST['Bericht']; mail($cEmail,$cOndPre,$pBericht,$pHeader); // if(isset($_POST['usermail'])) // { // Als de persoon het vakje 'Ook naar mezelf mailen' heeft aangevinkt... // $pBerichtUser = 'Het volgende bericht heb je verstuurd via het contactformulier op de website van T-jong:


'.$_POST['bericht']; // mail($_POST['email'],$cOndPre.' '.$_POST['onderwerp'].' '.$cOndSuf,$pBerichtUser,$pHeader); // } echo '

Je bericht is verzonden.

'; setcookie('mailform',1,time()+($cSpam*60)); // cookie zetten tegen spam $pShow = true; // formulier wordt niet weer getoond } } // Kijken of er een waarde moet worden gegeven aan velden... $pnaam = (isset($_POST['Naam'])) ? $_POST['Naam'] : ''; $pemail = (isset($_POST['Email'])) ? $_POST['Email'] : ''; $pwoonplaats = (isset($_POST['Woonplaats'])) ? $_POST['Woonplaats'] : ''; $popmerking = (isset($_POST['Bericht'])) ? $_POST['Bericht'] : ''; // kijken of het cookie bestaat, zoja dan wordt het formulier niet getoond. if(isset($_COOKIE['mailform'])) { $pShow = true; echo 'Om spam te vermijden kun je slechts om de '.$cSpam.' minuten een bericht verzenden.'; } if(!isset($pShow)) { // het formulier als $pShow niet bestaat. ?>
Naam
E-mail
Woonplaats
Controle CAPTCHA Image refresh
Wat staat hierboven?